Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw


Strona główna
Co oferujemy?
Koszty wyceny
Kontakt

Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

Kazimierz Jarocki
Kazimierz Jarocki

Biała Podlaska

telefon telefon:
601-44-63-28

fax fax:
(83) 343-22-74

adres e-mail e-mail:

Koszty wyceny

Budynki Koszty sporządzenia operatu szacunkowego uzależnione są od rodzaju nieruchomości, jej wielkości, położenia, celu wyceny i terminu wykonania. Duży wpływ na cenę ma również udostępnienie dokumentacji wycenianej nieruchomości.

Przy sporządzeniu operatu szacunkowego należy dostarczyć następujące dokumenty:
- aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
- mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
i opcjonalnie:
- odpis księgi wieczystej,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- inne dokumenty związane z nieruchomością lub celem wyceny (np. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie).Copyright © 2002-2019 Wycenix.pl.