Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw


Strona główna
Co oferujemy?
Koszty wyceny
Kontakt

Wycenix - Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw

Kazimierz Jarocki
Kazimierz Jarocki

Biała Podlaska

telefon telefon:
601-44-63-28

fax fax:
(83) 343-22-74

adres e-mail e-mail:

Nasza oferta

Działamy na terenie powiatów:
- całego bialskiego,
- całego łosickiego,
- parczewskiego (miasto Parczew, gminy: Parczew, Podedwórze, Jabłoń, Milanów)
- radzyńskiego (miasto Radzyń Podlaski, gminy: Radzyń Podlaski, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń),
- włodawskiego (gmina Hanna).

Świadczymy usługi w zakresie:
-wyceny nieruchomości: zabudowanych, lokali, gruntów
(np. budynki różnego rodzaju, grunty orne, łąki, lasy, sady),
-określania wartości rynkowej dla sektora bankowego i zabezpieczenia wierzytelności (np. kredyty hipoteczne),
-określania wartości rynkowej nakładów (np. przy określaniu wartości spadków lub podziałów majątków),
-określania wartości poniesionych szkód na nieruchomości,
-ustalania wartości początkowej do odpisów amortyzacyjnych,
-określania wartości służebności gruntowych, służebności przesyłu,
-wyceny maszyn i urządzeńm, w szczególności rolniczych.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a także innych ustaw lub rozporządzeń szczegółowych.Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem.
Lokale
Domy wolnostojące
Łąki, grunty orne
Łąki, grunty orne
Lasy
Maszyny

Copyright © 2002-2019 Wycenix.pl.